Artykuły

Hrabia na scenie

- Nie możemy cały czas pokazywać współczesności - mówi Iwona Kusiak, kie­rownik literacki Teatru Osterwy.

Właśnie dlatego już jutro zobaczymy premierę "Nie-Boskiej Komedii" Zygmunta Krasińskiego. To jeden z naj­bardziej znanych polskich dramatów romantycznych i zarazem jeden z najtrudniejszych w interpretacji. Mówi bowiem o mękach twór­czych hrabiego Henryka, który miota się między po­trzebą bycia Poetą, a z dru­giej strony potrzebą życia w normalnym związku. Jednak idzie za głosem obłąkanej Dziewicy, która jest dla nie­go symbolem poezji, sztuki. W tym samym czasie hrabia traci żonę, potem syna. Jednocześnie w dramacie Kra­sińskiego ważna jest rozpra­wa pomiędzy odchodzącą w cień arystokracją a buntow­nikami.

- W ujęciu reżysera wojna ta dzieje się w umyśle hra­biego Henryka - ujawnia I. Kusiak. I tłumaczy, że kla­syczny tekst znakomitego ro­mantyka został dość mocno zmieniony. - "Nie-Boska..."

jest jednym z wielkich dra­matów niescenicznych i dla­tego trzeba było znaleźć dla niego formę. Choć została ona uwspółcześniona, to ak­torzy noszą kostiumy z epoki - mówi I. Kusiak.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji