Artykuły

Srebrna noc Dziadów

Niespełna na tydzień przed premierą II Części "Dziadów" która odbędzie się dziś w Teatrze Nowym w Zabrzu, w trzech miejscach: w starej sztolni "Luiza" w Zabrzu, w zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach i w Ruinach Teatru Miejskiego w Gliwicach działy się rzeczy niezwykłe.

Ci, którzy mieli możność uczestnicze­nia w tych wydarzeniach artystycznych znaleźli się w samym centrum miste­rium życia i śmierci. To nie było szkol­ne "głucho wszędzie, ciemno wszę­dzie". To były pytania o najgłębszy sens życia, o nagrodę i karę. Tu i teraz. To była także - paradoksalnie, bo przecież "Dziady" to noc duchów - afirmacja człowieka, jego nieskończonych możli­wości.

Akcję artystyczną, będącą nomen omen promocją premiery, która odbę­dzie się właśnie dzisiaj 31 marca na scenie Teatru Nowego w Zabrzu, przy­gotował scenograf Jerzy Kalina. Wyko­rzystując naturalne wnętrza pokazał "Dziady" jakich dotąd nie było. A przy­najmniej ja takich nie widziałam, i nie przeżyłam, w żadnym teatrze, ani tym bardziej przy lekturze mickiewiczow­skiego tekstu. Schodząc pod ziemię, ni­czym do ludzkiego pracmentarzyska, obrzęd "Dziadów" nabrał zgoła inne­go wymiaru. Zdarzało się już nie raz, że stawaliśmy w zdumieniu nad III Częścią, emocjonowaliśmy się przeni­kliwością tekstu odnajdując w nim własną rzeczywistość. Tyle, że te odnie­sienia miały charakter polityczny, wol­nościowy. Myśleliśmy w kategoriach narodu, tymczasem II Część była naj­częściej takim sobie, barwnym i ma­gicznym, ale jednak "uzupełniaczem".

Tymczasem Irena Jun, która reży­seruje spektakl w Teatrze Nowym, i z której pracy przy przygotowywaniu happeningu Jerzy Kalina rzecz jasna skorzystał, tak prowadzi aktorów, że nagle znane kwestie brzmią inaczej, szalenie osobiście.

W kopalni srebra Jerzy Kalina po­prowadził publiczność krętymi koryta­rzami, aktorzy-duchy towarzyszą wi­dzom w drodze do głównego miejsca obrzędu. Siermiężne postaci, migotli­we świeczki, gdzieś w oddali krzyż, ka­mienne sklepienie. Lepszej scenerii nie wymarzyłby i sam Mickiewicz.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji