Artykuły

Małżeńskie życie w kopalni

Kopalnia Guido w Zabrzu roz­poczyna kolejny sezon tea­tralny. Od niedzieli czekają tam na nas spektakle na po­ziomie, ale pod poziomem ziemi. Tym razem wszystkie wydarze­nia artystyczne będą rozgrywać się w nowej, specjalnie przygotowanej ko­morze - Hali Pomp. W tej industrial­nej przestrzeni w niedzielę o godz. 18 rozegra się małżeńska tragikomedia. Bohaterami krótkiej sztuki Ingmara Villqista są Oskar i Ruth, specyficzne małżeństwo, które znudzone sobą i rzeczywistością prowadzi teatralną grę, przedstawia wydarzenia ze swego ży­cia lub imaginuje to, co nigdy nie mia­ło miejsca. A życie mieli jakich wiele. Oskar Hellster urodził się w 1950 roku w Oslo. Tam ukończył wydział prawa i filozofii. Roczną służbę wojskową od­był na okręcie jego Królewskiej Mości "Karl Gustaw Yestern". Po wyjściu z wojska poznał, pokochał i poślubił Ruth, urodzoną w 1948 roku w małej rybackiej wiosce Ellmit. Jej ojciec był poławiaczem wielorybów, a matka pracowała w fabryce konserw rybnych. Po zdaniu matury Ruth wyjechała do Oslo i tam poznała Oskara.

Na scenie staną zaledwie dwa krze­sła, które wystarczają aktorom do stwo­rzenia całego świata. Powstanie z nich i statek, i wnętrze domu, i narzędzie do zabijania... Na jaw wyjdą małżeń­skie sztuczności, stereotypy i kultu­rowo przypisane role. Bo teatr mię­dzy kobietą a mężczyzną to bez wąt­pienia największa scena świata. Na damsko-męską grę zaprasza warszaw­ski Teatr Off. "Oskar i Ruth" to spek­takl wyprodukowany razem z Teatrem Powszechnym. Zagrają Agnieszka Ma­tysiak oraz Arkadiusz Jakubik. Reży­seria Jan Buchwald.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji