Książki

Trwa wczytywanie

Linert, Andrzej (1944-)

Teatr w cieniu huty. Zarys historii Teatru Nowego w Zabrzu 1959–2019

Miejsce publikacji
Katowice
Rok publikacji
2019
Wydawca
„Śląsk” Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe
Publiczna notka
Edycja cyfrowa w Encyklopedii Teatru Polskiego 2019
Kategorie

Treść

Wstęp ► [ 7 ]

I. Tradycje teatralne Zabrza ► [ 13 ]

1. Gościnne występy zespołów niemieckich ► [ 13 ]
2. Polskojęzyczny ruch teatralny ► [ 23 ]

II. Powojenne inicjatywy teatralne ► [ 44 ]

III. Teatr bez budynku ► [ 53 ]

1. W Zakładowym Domu Kultury Huty „Zabrze” (1959—1963) ► [ 53 ]
2. Lata remontu i tułaczki (1963—1965) ► [ 70 ]
3. W siedzibie i objeździe (1965—1971) ► [ 77 ]

IV. W służbie klasyki ► [ 87 ]

1. Mistrzowskie sezony Mieczysława Daszewskiego (1971—1986) ► [ 87 ]
2. Dyrekcja Adama Kopciuszewskiego — w optyce władzy i widowni (1986-1989) ► [ 139 ]

V. Przemiany i przewartościowania 1989—1999 ► [ 158 ]

1. Trudne pierwsze lata wolności Marty Kotowskiej-Lenarcińskiej ► [ 158 ]
2. Dyrekcja Ryszarda Dulbasa (1992—1997) ► [ 180 ]
3. Teatr niespełniony Jana Prochyry (1998—1999) ► [ 202 ]

VI. W kręgu Festiwalu i jego współczesności ► [ 212 ]

1. Między klasyką i problematyką Śląska — druga dyrekcja Andrzeja Lipskiego 1999-2007 ► [ 212 ]
2. Dyrekcja Jerzego Makselona i Zbigniewa Rybki (2007—2009) ► [ 245 ]
3. Kronika ostatniego dziesięciolecia — lata dyrekcji Jerzego Makselona i Zbigniewa Stryja ► [ 256 ]

Zakończenie ► [ 302 ]

Repertuar i bibliografia widowisk Teatru Nowego w Zabrzu w latach 1959-2019 ► [ 305 ]

Skróty ► [ 307 ]

Bibliografia dotycząca tradycji teatralnych Zabrza ► [ 311 ]

Bibliografia powojennych niezawodowych zespołów teatralnych Zabrza ► [ 313 ]

Repertuar Teatru Nowego 1959—2019 ► [ 314 ]

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji