Osoby

Trwa wczytywanie

Sergiusz Muchanow

MUCHANOW Sergiusz (1833 Stara Wołogda w Ro­sji - 29 V 1897 Przemęczany k. Miechowa), prezes dyrekcji WTR. Był synem Sergiusza Aleksandrowicza M., gubernatora Charkowa, i hrabianki Minadory von Sievers, mężem Marii Kalergis, potem -> Walerii Pignan. Rosjanin, początki kariery przebył w wojsku ros.; w 1861 mianowano go adiutantem gen. A. Ludersa w Warszawie, a w 1862 p.o. oberpolicmajstra Warszawy w stopniu podpułkownika. Wkrótce jednak zrezygnował ze służby w żandarmerii. We wrześniu 1863 w Baden-Baden ożenił się z Marią Kaler­gis z domu Nesselrode. Dzięki petersburskim kontak­tom żony i poparciu namiestnika F. Berga otrzymał 27 IV 1868 nominację na prezesa dyrekcji WTR i za­rządzającego pałacami cesarskimi w Królestwie Pol­skim. Od tej chwili, po latach zastoju, rozpoczęła się era rozkwitu t. warszawskich. Przy pomocy M. Bojanowskiego, a później B. Folanda M. uporządkował finanse WTR i zapewnił im stały dochód z podatku od przedstawień w prywatnych t. ogr., które na jego wniosek uzyskały w 1868 pozwolenie na występy o cha­rakterze teatralnym. Z jego inicjatywy dokonano też gruntownego remontu gmachów teatr., a w 1870 otwarto nowy T. Letni.
Głównym celem starań prezesa i M. Kalergis było podniesienie poziomu artyst. warsz. sceny. W usiłowa­niach tych wspomagali małżonków radą i pomocą: A. Przezdziecki, J. Kenig, S. Moniuszko, J. Chęciń­ski, Wł. Bogusławski, a spośród aktorów przede wszyst­kim H. Modrzejewska. Pierwszym reformatorskim posunięciem M. było zaangażowanie tej aktorki i przy­znanie jej wyjątkowych uprawnień, także w doborze repertuaru. Następnie M. sprowadził Romanę Popiel, W. Rapackiego, B. Leszczyńskiego, E. Wolskiego i M. Prażmowskiego. Aktorzy ci wnieśli do t. warsz. nowy styl gry, wydatnie wzmacniając zespół, który liczył już kilka świetnych indywidualności (A. Żół­kowski, J. Królikowski, W. Bakałowiczowa, A. Rakiewiczowa, S. Palińska). H. Modrzejewska - popierana przez prezesa i jego żonę w targach z cenzurą - wpro­wadziła do repertuaru WTR utwory W. Szekspira, J. Słowackiego, F. Schillera, A. Fredry, najlepszych autorów współczesnej franc. "haute comedie". Oży­wienie t. stało się impulsem dla rodzimej dramaturgii pozytywistycznej. Opera mimo narzuconej gościny zespołów włoskich wzbogacała repertuar pol. dzięki twórczości S. Moniuszki i znakomitym wykonawcom (B. Dowiakowska, F. Cieślewski). Przy entuzjastycznej i żarliwej pomocy żony M. osiągał powoli swój cel. Zgromadził jeden z najświetniejszych w Europie ze­społów aktorskich i zapoczątkował jego rozkwit zwany w pol. tradycji teatr, "epoką gwiazd". Nie udało mu się jednak utrzymać wysokiego poziomu. Śmierć M. Kalergis (22 VI 1874), a następnie reżysera J. Chę­cińskiego (30 XII 1874), stanowiły początek katastrofy. Modrzejewska, pozbawiona wpływowej protektorki, bezskutecznie walczyła z cenzurą i oporami kolegów o utrzymanie wielkiego repertuaru. W t. wzmagała się anarchia, której nie mogli zapobiec następcy Chęciń­skiego: W. Rapacki i Wł. Bogusławski. W 1876 Mo­drzejewska wyjechała do Stanów Zjednoczonych; M. Deryng nie zdołała jej zastąpić na warsz. scenie. M. usiłował jeszcze podtrzymać gasnącą sławę t.: po krótkim okresie nieudolnej reżyserii E. Derynga po­wierzył funkcję reżysera J. Tatarkiewiczowi i zaanga­żował kilkunastu wybitnych aktorów, m.in. J. Kotarbińskiego, Jadwigę Czaki, Adolfinę Zimajer, H. Leszczyńską. Nie przywróciło to jednak t. dawnego blasku. W ostatnim okresie swego kierownictwa M. zaniedbał operę i dramat, interesując się - świetnym zresztą - baletem. 12 VI 1880 został zwolniony ze stanowiska prezesa dyrekcji WTR i wyjechał na wieś. Ok. 1882 ożenił się z tancerką Walerią Pignan.
Bibl.: Bogusławski: Aktorzy; La Mara (M. Lipsius): Marie von Mouchanoff-Kalergis Geboren Grafin Nesselrode in Briefen an Ihre Tochter, Leipzig 1907: Modrzejewska: Wspomnienia: Modrzejewska, Chłapowski: Korespondencja: Szczublewski: Teatr warsz. (il.): S. Szenic: Maria Kalergis, Warszawa 1963 (il.).
Ikon.: Fot. pryw. - MTWarszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Mówiona encyklopedia teatru polskiego

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji