Osoby

Trwa wczytywanie

Magdalena Jasińska

JASIŃSKA Magdalena, z domu Lazańska, Łazańska, czasem mylnie Leżańska (ok. 1770 - 23 VII 1800 Warszawa), aktorka, śpiewaczka. Była żoną -> Wojcie­cha Jasińskiego, matką - Dominika Kaczkowskiego (syna) i -> Agnieszki Zdanowicz. Pochodziła z Podla­sia, ze zubożałej rodziny szlacheckiej (herbu Jastrzę­biec). Ojciec oddał ją na wychowanie swemu krewnemu L. Pierożyńskiemu, który kierował t. dworskim w Nie­świeżu. Tam też zwrócił uwagę na jej zdolności śpiewa­cze W. Bogusławski i w 1785 zaangażował ją do t. wileńskiego. Debiutowała tam pod nazwiskiem pa­nieńskim w partii Hrabiny ("Szkoła zazdrosnych"). Wkrót­ce potem wyszła za mąż za aktora Wojciecha Jasińskie­go, którego poznała jeszcze w Nieświeżu. W 1786 wraz z mężem przeniosła się do t. warsz., gdzie po raz pierw­szy wystąpiła 27 V 1786, już pod nazwiskiem męża w partii Johasi ("Dzierżawca, czyli Zazdrości wieśniacze"). Wkrótce potem mąż porzucił ją i wyjechał do Lwowa. W 1789, po zlikwidowaniu zespołu pol. przez F. Ryxa, J. także opuściła Warszawę i przeniosła się do Krakowa, gdzie występowała w zespole J. Kluszewskiego. W 1793 wróciła do Warszawy i 19 V wystąpiła jako Hrabina ("Szkoła zazdrosnych"). Po upadku powstania kościusz­kowskiego i zamknięciu t. warsz. wyjechała do Krako­wa, a następnie do Lwowa. Występowała tam w zespole W. Bogusławskiego w 1795-99. W 1799 przeniosła się wraz z zespołem do Warszawy, ale wkrótce choroba uniemożliwiła jej dalsze występy. Jak pisał Bogusławski "przystojna postać, twarz przy­jemna, oczy i włosy czarne, poruszenia dosyć żywe, zdobiły tę znakomitą artystkę". Obdarzona pięknym głosem w początkowym okresie działalności występo­wała przede wszystkim w operach śpiewając m.in. partie Doroty ("Krakowiacy i Górale"), Plociuchowej ("Pan dobry jest ojcem poddanych"), Aspazji ("Axur"), Kró­lowej ("Herminia, czyli Amazonki"). Podczas pobytu we Lwowie, wg ówczesnego sprawozdawcy, grała "królo­we, damy wysokiego rodu, role kobiet szlachetnych, role charakterystyczne w komedii i tragedii", śpiewała "pierwsze partie w operze", ale jej głos nie był już "miły". W okresie tym "wszystkie kłótliwe matki, stare ochmistrzynie, wieśniaczki i inne tym podobne role były ej prawdziwym triumfem" - wspominał Bogusławski. Grała wówczas m.in. role Pani Wolff ("Bracia niezgod­ni"), Małgorzaty ("Henryk VI na łowach"), Królowej ("Hamlet", przeróbka F. Schrodera), Pani Murer ("Euge­nia"). Jej ciężkie przeżycia osobiste, romantyczna miłość do W. Jasińskiego, a potem D. Kaczkowskiego, były tematem wielu relacji pamiętnikarskich, a także utwo­rów literackich, m.in. M. Wołowskiego.
Bibl.: Bernacki: Teatr; Bogusławski: Dzieje T.N. s. 320-328 (il.); Got: Na wyspie Guaxary; Miller: Teatr i muzyka na Li­twie (il.); PSB XI (Z. Wilski); Sowiński: Słownik muzyków; Wójcicki: Powązki III s. 23-25; EMTA 1887 nr 204-211 (M. Wołowski); Wiad. muz. 1925 nr 3 (W. Krogulski); Jasiński; Krogulski.
Ikon.: F.A. Lohrmann: J. jako Aspazja (Axur), akw., 1793 - BUW (Gabinet Rycin); F.A. Lohrmann: J. jako Doro­ta (Krakowiacy i Górale), rys., akw., 1794, fotok. Podkolorowana - zb. S. Dąbrowskiego, fot. - IS PAN; J. Sonntag: Por­tret, lit., W. Bogusławski: Dzieła dramatyczne, Warszawa 1823, t. VIII.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji