Środki artystyczne sceny szekspirowskiej

Tretiak, Andrzej (1886-1944)

Miejsce publikacji
Warszawa
Rok publikacji
1925
Wydawca
Towarzystwo Przyjaciół Reduty
Publiczna notka
Ze zbiorów cBN Polona