Korespondencyjny Kurs Teatralny dla kierowników i reżyserów teatrów ludowych, zorganizowany przez Związek Teatrów Ludowych, Warszawa

Miejsce publikacji
Warszawa
Rok publikacji
1929-30 [i.e. 1929]
Wydawca
Związek Teatrów Ludowych
Publiczna notka
Reprodukcja cyfrowa w cBN Polona