Henryk Tomaszewski i jego teatr

oprac. Janina Hera

Miejsce publikacji
Warszawa
Rok publikacji
1983
Wydawca
Państ. Instytut Wydawniczy
Publiczna notka
Reprodukcja cyfrowa w cBN Polona