Badacze teatru

Trwa wczytywanie

Elżbieta Nowicka

Miejsce pracy
Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Stopień/tytuł naukowy prof. dr hab.

Doktorat 1991

 • List poetycki polskiego romantyzmu wobec tradycji klasycyzmu

Habilitacja 2004

 • Omamienie-cudowność-afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć

Tytuł profesora 2013
 

Ważniejsze publikacje

 

 • „Postylion niesie pisanie…” Szkice o romantycznym liście poetyckim, Poznań 1993;
 • Dzieje teatru w Polsce, Poznań 2000;
 • Omamienie-cudowność-afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć, Poznań 2003;
 • Zapisane w operze. Studia z historii i estetyki opery, Poznań 2012;
 • Oblicza wieku dziewiętnastego. Studia z historii literatury, teatru i opery, Poznań 2017 (współautorka: Alina Borkowska-Rychlewska);
   
 • Edycje i redakcje tomów zbiorowych:
  • M. Mochnacki, Pisma krytyczne i polityczne. T.1-2, wstęp: Z. Przychodniak, wybór i opracowanie: J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak. Kraków 1996
  • Dwa głosy o sztuce: Klaczko i Norwid, (wstęp i opracowanie razem z K. Kuczyńską), Poznań 2009;
  • Teatr operowy Stanisława Moniuszki. Rekonesanse, ( współredaktor: M. Jabłoński), Poznań 2005;
  • Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii literatury i estetyki, (współredaktor: Zbigniew Przychodniak), Poznań 2008;
  • „Natchnienie poety i muzyka żenić się z sobą powinny…” Studia i szkice o libretcie (współredaktor: Alina Borkowska-Rychlewska), Poznań 2013;
  • Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki, (współredaktor: Magdalena Dziadek), Poznań 2014;
  • Libretto i przekład (współredaktor: Alina Borkowska-Rychlewska), Poznań 2015;
  • Miraże identyfikacji. Libretto w operze XX i XXI wieku (współredaktor: Alina Borkowska-Rychlewska), Poznań 2016.
 • Artykuły i rozprawy (wybór):
  • Opera w Polsce na początku XIX wieku – wyobrażenia, poglądy, teorie, w: Teorie opery, red. M. Jabłoński, Poznań 2004;
  • Narodowość, kosmopolityzm i eklektyzm, czyli Stanisław Moniuszko i dziewiętnastowieczna myśl krytyczna, w: Teatr operowy Stanisława Moniuszki. Rekonesanse, red. M. Jabłoński, E. Nowicka, Poznań 2005;
  • O metaforze teatralnej w dramatach Juliusza Słowackiego. w: Słowacki teatralny, red. K. Kurek. Poznań 2006;
  • Dramat XIX wieku i klasycyzmy, w: Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka – antropologia, red. K. Meller, Warszawa 2009 (wyd. 2010);
  • Wiedeński teatr przedmieść, w: Teatr masowy–teatr dla mas, red. M. Leyko, Łódź 2011;
  • Pamięć teatru – pamięć w teatrze, w: Mnemosyne. Pamięć jako źródło dzieła sztuki, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej i J. Czernika, Wyd. AVALON, Kraków 2016;
  • Okrucieństwo w operze. Historie kobiet, w: Crudelitas. Okrucieństwo w literaturze i kulturze europejskiej, pod red. E. Wesołowskiej i W. Szturca, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.

 

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji