Artykuły

Cudze grzechy, nasza wina

W programie do spektaklu czyta­my: "Czy można być sądzonym za cudze grzechy? Okazuje się, że tak. Słynny aktor, idol ekranu ginie w wypadku samochodowym i trafia na... nieziemski plan filmowy. W te­atrze trzech aktorów dowcip sytu­acyjny miesza się z gorzką refleksją. Gdy zaciera się granica między rze­czywistością a ekranową fikcją, po­jawia się pytanie: czy imitacja zbrodni również jest zbrodnią".

Autorka sztuki Lidia Amejko należy do grona nielicznych mło­dych współczesnych dramatopisa­rzy. - Żyjąc pozostawiamy pew­ne sytuacje niedomknięte. Często komuś nie odpowiedzieliśmy, kie­dy należało odpowiedzieć. Czegoś nie zrobiliśmy, kiedy należało coś zrobić. Czasem chodzimy do psy­choterapeuty po to, żeby w proce­sie psychodramy, a więc czegoś zupełnie na niby, sytuację do­mknąć. Oni tak to nazywają: do­mykanie sytuacji. Wychodzimy oczyszczeni. "Farrago" jest rów­nież o tym - powiedziała autorka o swoim dramacie.

Autorem scenografii jest Jan Cie­cierski, muzykę skomponował Jaro­sław Siwiński.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji