Artykuły

Walczewski szaleje

Mimo świetnej roli Marka Wal­czewskiego i co najmniej dwóch jeszcze bardzo dobrych: Małgorza­ty Niemirskiej (królowa) i Zdzisła­wa Wardejna (dr Willis), stanowczo zbyt długie przedstawienie (190 mi­nut) nuży i w końcu z ulgą witamy jego koniec. Jest to opowieść o władzy, która doprowadza do obłędu i o obłęd­nym dążeniu do władzy. Treścią sztuki są zmagania Jerzego III z chorobą oraz nie przebierające w środkach intrygi o stołki jego po­pleczników i przeciwników. Ci pierwsi, bez względu na cierpienia króla, chcą widzieć go jako ozdro­wieńca, ci drudzy - za wszelką cenę uznać za straconego dla świata i polityki. Do walki oba stronnictwa wciągają królewskich lekarzy, którzy wcale nie kryją, że traktują swą medyczną pomoc jako rodzaj rozgrywki. Szaleństwo Jerzego III (poza cierpieniami ciała) wyraża się w niepohamowanym słowotoku, obraźliwym dla otoczenia, chęci świntuszenia, folgowania sobie. Uleczyć króla może jedynie zmu­szenie go do panowania nad sobą. Zadania okiełznania chorego po­dejmuje się dr Willis (Zdzisław Wardejn). Rola Walczewskiego, który prowadzi swego bohatera przez wszystkie stadia choroby, to prawdziwy popis, aktorstwo naj­wyższej próby. Jerzy III w jego wy­konaniu jest tragiczny i groteskowy zarazem. Jego wybryki wywołują chichot, jego cierpienia - zdusza­ją śmiech, choć sądząc po reak­cjach, sala skłonna jest przypu­szczać, że choroba jest jedynie pu­łapką zastawioną przez króla na jego wrogów. Niejednoznaczna gra Walczewskiego pozwala na snucie najbardziej fantastycznych przypu­szczeń, choć z historycznego punk­tu widzenia król był naprawdę cho­ry-

Spektakl do tego stopnia napę­dza rola Walczewskiego, że gdy na krótkie chwile znika on ze sceny, przedstawienie natychmiast siada. Autorowi i reżyserowi starczyło wprawdzie pary, by zindywiduali­zować pozostałe postacie, ale za­brakło jej pa stworzenie spójnych, dynamicznych, logicznie powiąza­nych scen, stanowiących przeciw­wagę dla królewskiej choroby. W tej sytuacji trzeba było szukać ra­tunku w gigantycznych cięciach, na których całość tylko by zyskała. Niestety, reżyser nie poszedł tym tropem.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji