Artykuły

Warszawa. 2018 - Rokiem Zbigniewa Herberta?

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu podjęła w czwartek inicjatywę uchwałodawczą w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. Komisja przyjęła do dalszych prac projekt uchwały autorstwa Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej.

28 lipca 2018 r. minie dwadzieścia lat od śmierci Zbigniewa Herberta, którego autor projektu uchwały określa jako "jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku".

"W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności - samemu sobie i słowu" - napisał Tomasz Makowski w projekcie uchwały.

"W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń.

Przestrzegał: "Naród, który traci pamięć, traci sumienie". A zatem "Należy (...) zrobić wszystko, by odbudować imponderabilia i autorytety. Ich brak bowiem to dla losów narodu śmiertelne zagrożenie". Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: "Bądź wierny Idź" - podkreślił autor projektu uchwały.

Komisja Kultury i Środków Przekazu jednogłośnie zdecydowała o przyjęciu tego projektu uchwały i skierowaniu go do dalszych prac na forum Sejmu. Posłem - reprezentantem komisji została jej przewodnicząca Elżbieta Kruk.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x