Artykuły

Poznań. Czytanie Księgi Rodzaju na Verba Sacra

W ramach Verba Sacra rozpoczął się nowy cykl - "Biblia Trzeciego Tysiąclecia". Stary i Nowy Testament jest czytany od początku, księga po księdze, z udziałem wybitnych polskich aktorów i w nowej oprawie muzycznej.

Jako druga część zostanie zaprezentowana Księga Rodzaju, poświęcona patriarchom - Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Przekład - Biblia Poznańska. Komentarz i teksty medytacji - ks. dr Krzysztof Piotr Kowalik.

W komentarzu czytamy m.in.: Nowy etap w historii ludzkości rozpoczął się od wkroczenia Boga w życie człowieka imieniem Abram. Istotę działania Boga ukazuje zmiana imienia Abrama. Dokonał jej Bóg, nazywając go w pewnym momencie Abrahamem. Ten który pierwotnie nazywał się "Mój ojciec jest wielki" nosił od tej pory imię "Ojciec wielu". Stał się ojcem tych wszystkich, którzy na jego wzór podążać będą ścieżką wiary, tym, który przypominał, iż Bóg jest ojcem wszystkich ludzi żyjących na świecie. Jego wiara, pogłębiona przez doświadczenia Izaaka i Jakuba, stała się fundamentem wiary kolejnych pokoleń, poczynając od narodu Izraela aż po wspólnotę Kościoła. Dlatego on i jego dwaj synowie są nazwani Patriarchami - Starożytnymi Ojcami, tymi, którzy stoją u podstaw ludzkiej wiary oraz podstaw istnienia Narodu Wybranego - Izraela, w łonie którego zrodzi się wspólnota Kościoła - Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Dlatego bez znajomości ich dziejów i ich doświadczenia nie jesteśmy w stanie zrozumieć swej wiary a tym samym samych siebie.

Recytacja tekstów - Dariusz Kowalski (na zdjęciu). Oprawa muzyczna - zespół pod kierunkiem Katarzyny Stroińskiej - Sierant z Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu w niedzielę 24 września o godz. 17.15. Wstęp wolny.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji