Artykuły

Horoskopy współczesnej kultury (8): we Współczesnym: teatr literacki, w Guliwerze: wszystko dla młodych

W naszym cyklu o perspektywach rozwoju stołecznych placówek kulturalnych zabierają dziś głos: dyrektor Teatru Współczesnego Erwin Axer t dyrektor Teatru "Guliwer" - Monika Snarska.

Mówi dyr. Erwin Axer - Teatr Współczesny:

W naszych założeniach ideowo-artystycznych pragniemy kontynuować tradycje sceny kameralnej o charakterze literackim, przeznaczonej przede wszystkim dla środowisk inteligenckich, zwłaszcza dla młodzieży. Problematyka przedstawień powinna być związana ze społecznymi, obyczajowymi i filozoficznymi zagadnieniami, interesującymi szczególnie tę grupę widzów.

Pod względem estetycznym Teatr Współczesny stara się być sceną typu literackiego. Instrumentami podstawowymi są tu tekst i aktor. Tę linię chcemy realizować przez inscenizacje współczesnego repertuaru polskiego i obcego oraz tych pozycji retrospektywnych, które, naszym zdaniem, nadają się do reprezentowania aktualnych problemów.

Już w bieżącym sezonie wprowadzamy pewne reformy organizacyjne. Polegają one na krótszym niż dotychczas, ale za to intensywniejszym eksploatowaniu poszczególnych pozycji repertuarowych. "Rozrzedzanie" repertuaru sprawia, że starzeje się on przedwcześnie (np. przy eksploatacji spektaklu w rytmie 6-6 przedstawień miesięcznie) i przestaje być przedmiotem żywego zainteresowania publiczności.

Chcielibyśmy następnie powrócić do tradycji sprzedawania biletów niemal wyłącznie w kasie teatru (poza oczywiście pewną ilością przeznaczoną dla Kas SPATiF-u). Innymi słowy pragniemy, by publiczność świadomie wybierała przedstawienie i otrzymywała to, czego oczekuje.

Jeśli chodzi o sprawy techniczno-lokalowe, to jest rzeczą powszechnie wiadomą, że borykamy się z trudnościami. Szczególnie potrzebne są nam urządzenia techniczne i uzyskanie dodatkowej powierzchni w samym gmachu teatru.

Mówi Monika Snarska - Teatr "Guliwer":

Zakresem swej działalności teatr nasz obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież. Chcemy przez dostępne nam środki artystyczne aktywnie współuczestniczyć w kształtowaniu charakterów, postaw moralnych widza, w budzeniu gotowości do odbioru sztuki. W naszych założeniach teatr powinien być atrakcyjny przez różnorodność form plastycznych, inscenizacyjnych i repertuarowych.Na scenie "Guliwera" wystawiane są adaptacje arcydzieł literatury światowej, polska klasyka, tradycyjna twórczość ludowa. Szczególny nacisk kładziemy na sztuki autorów krajów socjalistycznych, wartościową dramaturgię współczesną. W poszukiwaniu repertuaru teatr nawiązuje również bezpośrednie kontakty z autorami.

Od wielu lat prowadzimy wymianę między teatrami z NRD, Bułgarii, Rumunii, Jugosławii. W związku z XXX-leciem PRL wystąpiliśmy z propozycją zorganizowania w naszym teatrze spotkania teatrów z krajów socjalistycznych w repertuarze polskim. Przy tej okazji planujemy organizowanie wielkich widowisk plenerowych. Tu jednak potrzebna nam jest pomoc Wydziału Kultury i Sztuki St. Rady Narodowej. Tej pomocy oczekujemy również przy nawiązywaniu kontaktów ze szkolnictwem.

Jednym z poważniejszych problemów jest sprawa kadr. Brak nam młodych aktorów, animatorów. Mimo wieloletniego szkolenia adeptów, teatr nie widzi możliwości rozwiązania tego problemu bez pomocy odpowiednich czynników. Również kłopotliwa jest sprawa technicznego zaplecza naszej sceny.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji