Artykuły

Erwin Axer na starych śmieciach

Przez dwa sezony dyrektor Er­win Axer prowadził jednocześnie dwa teatry: Współczesny i Narodo­wy. Obecnie zrezygnował z kierownictwa Teatru Narodowego, aby po­święcić się wyłącznie pracy w za­łożonym przez siebie i prowadzonym od lat Teatrze Współczesnym.

Przedstawienia w Teatrze Współ­czesnym - mówi dyr. Axer - roz­poczną się w połowie października. Wznawiamy "Czekając na Godota" Becketta i "Uśmiech Giocondy" Huxley'a. Otwarcie sezonu planuje­my na połowę listopada. Na pierw­szy ogień pójdzie premiera "Nasze­go miasta" - amerykańskiego dra­maturga Thorntona Wildera. Dru­gą pozycją nadchodzącego sezonu (w końcu grudnia) będzie "Pastorałka" Schillera w reżyserii Perza­nowskiej. Później pójdzie najnow­sza sztuka młodego dramaturga an­gielskiego Johna Osborne'a pt. "The entertainer" oraz "Kaligula" Camusa.

Planujemy 5 - 6 premier w se­zonie i nie będziemy zgrywać sztuk do końca, lecz zamierzamy zmieniać repertuar co dwa miesiące. Będę się starał prowadzić teatr oparty na aktorze i możliwie najlepszej li­teraturze, teatr mocnych pozycji współczesnego repertuaru - kończy swe informacje dyr. Axer.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji