Artykuły

Kubuś Puchatek i inni

Sezon w Teatrze Dramatycznym rozpoczyna się nie­co później niż gdzie indziej, a to z powodu natłoku międzynarodowych imprez odbywających się na tej scenie.

Najbliższa premiera powinna jednak usatysfakcjonować ogromny krąg widzów - rodzi­ców i dzieci. Jest to zbiorowa praca studyjna młodych akto­rów, którzy wzięli na warsztat ni mniej, ni więcej - tylko samego "Kubusia Puchatka". Spektakl według książeczek Alana Aleksandra Mllne'a no­si tytuł "Być Puchatkiem" i był już zrealizowany przez Pio­tra Szczerskiego w Krakowie, na Scenie Teatru 38.

Kto nie kocha Sowy Prze­mądrzałej, Krzysia, Prosiaczka i Innych bohaterów "Kubusia Puchatka" i "Chatki Puchat­ka"? Tylko na temat Kłapouchego zdania były zawsze po­dzielone... Zobaczymy, jak zna­ne postaci i ich przygody przedstawiają (w formie przy­powiastki filozoficznej, bo bez żadnych kostiumów) Mirosła­wa Krajewska, Jolanta Olszew­ska, Maciej Damięcki, Ryszard Jabłoński, Zbigniew Konopka, Krzysztof Wieczorek i Aleksan­der Trąbczyński. Reżyseria jest dziełem zespołowym, a rolę Krzysia gra mały chłopiec. Spektakl miał premierę 11 grud­nia w Sali Prób Teatru. Sce­nografię (podwórko, a nie Stu­milowy Las!) opracował Ma­rek Braun.

Natomiast Duża Scena propo­nuje 17 grudnia prapremierę sztuki Tadeusza Słobodzianka "Car Mikołaj". Reżyseruje daw­no nie widziany w Warszawie Maciej Prus. Tworzywo dra­maturgiczne stanowi tekst wy­różniony w 1986 roku w kon­kursie na sztukę współczesną, zorganizowanym we Wrocła­wiu. Ta "Historia tragikomicz­na" oparta jest na prawdziwych wydarzeniach, opisanych przez znanego dziennikarza i socjo­loga kultury Włodzimierza Pawluczuka w książce "Wlerszalin". O czym mówi? Najogól­niej rzecz biorąc - o sensacji wywołanej rzekomym poja­wieniem się cudownie zmart­wychwstałego cara Mikołaja, rozstrzelanego w 1918 roku przez bolszewików. Rzecz dzie­je się na wsi na kresach, a re­alizatorzy obiecują dużo humo­ru i materiału do przemyśleń.

Grają: Ewa Decówna, Ewa Isajewicz-Telega, Ewa Żukow­ska, Andrzej Blumenfeld, Woj­ciech Duryasz, Jan Kulczycki, Piotr Loretz, Henryk Machali­ca i Zbigniew Zapasiewicz. Oprócz nich zobaczymy znaczną część, zespołu Teatru Drama­tycznego. Scenografię zapro­jektował Grzegorz Małecki, mu­zykę skomponował Marcin Bła­żewicz.

Dwie premiery - i dwa zu­pełnie odmienne obszary wra­żeń. Polecamy obydwa!

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji