Artykuły

Na afiszu Słupskiego Tygodnia Teatralnego

Radzimy odłożyć inne zajęcia i czas od 9 do 16 kwietnia przeznaczyć na spotkania ze sztuką, bowiem afisz IX Słupskiego Tygodnia Teatralnego zapowiada występy wy­bitnych polskich aktorów. Wzorem ubiegłych lat komitet organizacyjny, któremu przewodniczy dyr. WDK An­toni Bernatowicz, starał się zapro­sić do Słupska teatry głośne w sezo­nie, zauważone przez krytykę i pub­liczność.

Zainaugurują imprezę Roman Wilhelmi i Damian Damięcki, tworząc parę scenicznych "Emigrantów" w sztuce Sławomira Mrożka, którą przy­wozi do Słupska popularny teatr po­znański zwany Sceną "Na piętrze". Podobnie dobrych wrażeń spodzie­wać się można po propozycji Teatru Dramatycznego w Warszawie, reali­zatorze dwóch ostatnich sztuk, jakie napisał Arthur Miller. - "Elegia dla pewnej pani" i "Coś jakby historia miłosna". Obie rozpisane na dwie osoby grają: Jadwiga Jankowska-Cieślak i Wło­dzimierz Press. Dodatkową atrakcją tego spektaklu jest muzyka Macieja Małeckie­go, którą solo na saksofonie wykonuje Cezary Gadzina.

Z interesującą ofertą włączył się do IX STT Teatr Rzeczypospolitej, który nie po raz pierwszy ułatwia Słupskowi kontakty z innymi scenami. Pod jego egidą wystąpi Teatr Polski z Bydgoszczy ze spektaklem "Mistrz i Małgorzata", zaliczonym do naj­lepszych prezentacji XIX Warszawskich Spotkań Teatralnych. W tytułowych rolach znakomitej sztuki Michała Bułhakowa zo­baczymy Jadwigę Andrzejewską i Krzy­sztofa Kiersznowskiego. Nadto postać Poncjusza Piłata kreuje gościnnie Józef Fryźlewicz. Drugim rekomendowanym przez Teatr Rzeczypospolitej i równie dob­rze ocenionym na warszawskim przeglą­dzie spektaklem jest "Wysocki -- ze śmier­cią na ty" - realizacje Teatru Bagatela w Krakowie. Niekonwencjonalny w formie i treści charakter przedstawienia ponoć dos­konale wydobywa zespół aktorski, wśród którego gra i śpiewa Piotr Różański. Temat Włodzimierza Wysockiego i zaka­zanej poezji powróci w STT w spektaklu słupskiej sceny "Wyklęci poeci", w tej samej reżyserii co przedstawienie krakows­kie - Stanisława Nosowicza. Bardzo po­pularny obecnie w Polsce twórca zaprezentuje ponadto na imprezie najnowszą swo­ją inscenizację sztuki Wł. Majakowskiego "Pluskwa", której premierowy pokaz od­będzie się w STD na święto teatru. Nie odbiega w klimacie i ostrością treści "Moskwa - Pietuszki", współczesna sztuka Wieniedikta Jerofiejewa. Poe­mat, który stał się "ulubioną książką Pola­ków", choć początkowo drukowany jedy­nie w Paryżu i Londynie. Jest to już trzecia próba publicznego wystawienia tej sztuki przez Jacka Zembrzuskiego, gdyż po­przednie spektakle zdejmowano z afisza. W Słupsku zobaczymy realizację Teatru 77 z Łodzi.

Komisarz IX STT ma nadzieję, że program imprezy przypadnie do gustu słupskiej pu­bliczności, zwykle okupującej w takich przypadkach widownię. Już zaprasza po karnety i bilety do Ośrodka Teatralnego WDK "Rondo". Liczy również na przychyl­ność zakładów pracy, które dotychczas witały znakomitości teatralnych scen ko­szami kwiatów.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji