Artykuły

Kaliskie Spotkania Teatralne

1 maja rozpoczyna się jeden z najstarszych polskich festiwali teatralnych - Kaliskie Spotka­nia Teatralne.

W tym roku Komitet Kaliskich Spotkań Teatralnych pod prze­wodnictwem prezydenta miasta Kalisza - mówi dyrektor Tea­tru im. Wojciecha Bogusław­skiego w Kaliski MACIEJ GRZYBOWSKI - zadecydował, że sprawy doboru repertuaru fe­stiwalowego, imprez towarzyszą­cych i wszelkie działania organi­zacyjne należą do teatru. Jest to pewna nowość w dotychczaso­wym sposobie organizowania fe­stiwalu. Kaliskie Spotkania Teatralne rozpoczną się prezentacją sztuki "Trzy siostry" przygotowanej w naszym teatrze. Następnie zoba­czymy:

"Mamo, dobranoc" - Teatru Dramatycznego z Warszawy

"Życie jest snem" - Teatru Narodowego z Warszawy

"Matkę" - Teatru Nowego z Poznania

"Amadeusza" - Teatru im. S. Wyspiańskiego z Katowic

"Adriannę" Le Couver - Te­atru im. S. Jaracza z Łodzi

"Wiśniowy sad" - Teatru Wy­brzeże z Gdańska.

Ponadto na scenie kameralnej Stary Teatr z Krakowa przed­stawi "Zbrodnię i karę", a Te­atr im. J. Słowackiego - "Wy­sockiego".

Tegoroczny program spotkań kładzie nacisk na prezentację działań aktorskich, stąd taki, a nie inny dobór spektakli Spot­kań, stąd nagrody jury przy­znawane będą głównie za doko­nania aktorskie, zaś nagrody krytyki teatralnej i publiczności mogą, choć nie muszą, wyróż­niać scenografa, reżysera, ruch sceniczny. Festiwalowi towarzyszyć bę­dzie sesja przygotowana przez Andrzeja Wanata i Jerzego Ko­eniga poświęcona problemom aktorstwa w Polsce. Planowane są także spotkania z twórcami oraz przedstawienia pozakonkursowe, będące przykładem wysokich osiągnięć aktorskich; myślę tu m. in. o monodramie "De profundis" przygotowanym przez Stanisławę Celińską czy dokona­niach Janusza Peszka w oparciu o utwory Bogusława Schaefera.

Oczywiście formuła czy idea tegorocznych Kaliskich Spotkań Teatralnych nie jest nowa, gdyż parokrotnie już przewijała się w naszym festiwalu. Niemniej nigdy nie była w pełni okręcona. My­ślę, że powinno to w końcu na­stąpić po 25 latach zbierania do­świadczeń przez Kaliskie Spot­kania Teatralne. Stąd tak jasne, w tym roku określenie zadań festiwalu. Tym bardziej, że stan polskiego aktorstwa nie jest do­bry - profesjonalizm zaczął być, mówiąc eufemistycznie - mało odczuwalny. Czas najwyż­szy zastanowić się co będzie dalej z zawodem - aktor.

Notowała GRAŻYNA KORZENIOWSKA

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji