Artykuły

Przedstawienia dyplomowe i przygotowania do rekrutacji

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. A. Zel­werowicza zakończyli pokazy przedstawienia dyplomowego "Opery żebraczej" Gay'a w re­żyserii Piotra Cieślaka* które odbywały się prawie każdego dnia przez ostatni miesiąc w Teatrze Szkolnym przy ulicy Moliera (w siedzibie szkoły). Już wkrótce pojawią się jednak na scenach warszawskich kolej­ne przedstawienia słuchaczy wy­działu aktorskiego. Ignacy Gogolewski przygoto­wuje ze studentami "Fantazego" Słowackiego. Premiera od­będzie się pod koniec bm. na scenie Teatru Żydowskiego. Ostatnim przedstawieniem dy­plomowym szkoły w tym roku szkolnym będzie "Król Edyp" Sofoklesa w reżyserii Gustawa Holoubka. Spektakl pokazywa­ny ma być w Teatrze Drama­tycznym. Oba te przedstawienia będą zarazem próbą wyjścia szkoły poza mury siedziby, do szerszej publiczności. Jednocześnie szkoła przygoto­wuje się do tegorocznej rekru­tacji na wszystkie wydziały. W związku z tym uczelnia zapra­sza kandydatów na wydział ak­torski do sprawdzania swych możliwości w poradni szkolnej, czynnej - dla maturzystów - w każdą środę w godz. od 16.30 do 18, a dla uczniów ostatnich klas szkół licealnych - w każ­dą sobotę w godz. od 16.30 do 18. Egzaminy na wydział aktor­ski odbędą się w terminie od 5 do 16 lipca. W tym samym terminie przeprowadzone zosta­ną także egzaminy ha wydział wiedzy o teatrze. Rekrutację na wydział reżyserski zaplano­wano dopiero na wrzesień, a za­tem po wakacjach.

Wszelkich dodatkowych infor­macji udziela dziekanat szkoły przy ulicy Moliera 24.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji