Artykuły

Ważny, ważniejszy, najważniejszy

Musical "Metro" nie będzie gra­ny w Teatrze Narodowym - za­powiada Ryszard Peryt, dyrektor ar­tystyczny TN.

Cytowaliśmy wczoraj oświadczenie prezydenta Warszawy Marcina Święcic­kiego, że zwróci się do ministra kultu­ry, by "Metro" było grane gościnnie w Teatrze Narodowym. Prezydent za­interesował się losem musicalu, gdy je­go twórca Janusz Józefowicz przyszedł niespodziewanie na poniedziałkową se­sję Rady Warszawy. Przypomnijmy, że "Metro" szuka sceny, ponieważ teatr Dramatyczny nie przedłużył umowy z właścicielami musicalu.

- To są co najmniej dziwne obyczaje - skomentował oświadczenie prezyden­ta Krzysztof Torończyk, dyrektor zarządzania Teatru Narodowego. - Roz­mowy na temat "Metra" w Teatrze Na­rodowym toczą się wśród różnych osób. Pominięto natomiast ludzi odpowie­dzialnych za to: dyrektora artystyczne­go i generalnego TN. Dodał, że Ryszard Peryt odpowiedział na "wstępne suge­stie" Janusza Józefowicza i Janusza Sto­kłosy, że nie widzi możliwości eksplo­atacji "Metra" na scenie TN.

W rozmowie z "Gazetą" pod koniec grudnia Janusz Pietkiewicz, dyrektor generalny TN, nie wykluczył gościn­nych występów "Metra" w Narodo­wym. Powiedział: - Nie było jeszcze żadnych rozmów, ale na pewno "Me­tro" nie może wejść na stałe do nasze­go repertuaru. Można rozmawiać o oka­zjonalnej prezentacji musicalu.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji