Artykuły

Metro dotarło do Kielc

Nikt nie wie, na czym polega fe­nomen "Metra" - mówił o mu­sicalu znany muzyk i kompozytor Ja­nusz Stokłosa. "Metro" od począt­ku lat 90. ma swoją stałą publicz­ność. Stało się przedstawieniem kul­towym. Wielu młodych ludzi ogląda­ło spektakl po kilkadziesiąt razy.

Dzisiaj o godz. 18 "Metro" w reżyse­rii Janusza Józefowicza będzie można obejrzeć w Kieleckim Centrum Kultu­ry.

Musical oparty jest na sztuce pt. "Me­tro" Agaty i Maryny Miklaszewskich, opowiadającej o problemach współcze­snej młodzieży. W podziemiach metra bliżej nie określonego miasta europej­skiego spotykają się młodzi ludzie - uciekinierzy ze swoich krajów i domów, poszukują w świecie własnego miejsca i sensu życia. Tłumnie wybierają się na eliminacje do nowego musicalu...

Muzykę do "Metra" skomponował Ja­nusz Stokłosa. Otrzymał za nią w sezo­nie 1991/92 nominację do nagrody im. Antoinette Pery, zwanej potocznie na­grodą Tony Award, będącej odpowied­nikiem filmowych Oscarów. Po raz pierwszy na polskiej scenie przy reali­zacji musicalu użyto świateł lasero­wych. Nie zabraknie ich także w Kiel­cach.

"Metro" wykreowało kilka gwiazd polskiej sceny: Roberta Janowskiego, Dariusza Kordka i obecnie najpopular­niejszą z nich - Edytę Górniak. Spek­takl został przedstawiony na Broadwa­yu - nie znalazł jednak uznania w oczach nowojorskiej krytyki. W Polsce "Metro" było już grane blisko 1000 razy.

Adaptacji sztuki sióstr Miklaszew­skich, reżyserii i choreografii dokonał Janusz Józefowicz, absolwent warszaw­skiej PWST, który współpracował m.in. z Andrzejem Wajdą i Wojciechem Mły­narskim. W 1990 roku przebywał w Sta­nach Zjednoczonych na 6-tygodniowym stażu dla choreografów z całego świa­ta. Następnie przez rok prowadził zaję­cia choreograficzne w Berlinie Zacho­dnim. Jego dziełem jest również chore­ografia w sztukach "Mein Kampf", "Wdowy", "Kubuś Fatalista", a ostat­nio oglądanej także w Kielcach "Hal­ki" w inscenizacji Marii Fołtyn.

Bilety po 50 zł na "Metro" można ku­pować w KCK. Szczegółowe informa­cje tel. 490-54.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji