Artykuły

Kuchennymi schodami

UPOMINAMY się o współczes­ność na naszych scenach, narze­kamy na braki w repertuarze komediowym. Jak gdyby wycho­dząc temu naprzeciw warszaw­ski Teatr Dramatyczny wystąpił z premierą komedii "Wesołych Świąt" w upalny sierpniowy wie­czór, podkreślając już tym sa­mym jej rozrywkowy charakter. Obserwując trzy różne charak­terystyczne, z pomysłem zapro­jektowane wnętrza kuchenne i rozmyślnie tutaj zlokalizowaną akcję - szybko rozszyfrowujemy życiowe postawy i prawdziwe oblicza trzech współczesnych, angielskich par małżeńskich. Jest wieczór wigilijny Bożego Naro­dzenia, dwa następne akty roz­grywają się również w tym szcze­gólnym dniu, ale każdy po upły­wie roku i pod innym dachem. Kuchnia demaskuje gospodarzy a ścisłe odstępy czasu pozwalają lepiej śledzić wzajemne relacje między małżonkami i przyjaciół­mi. Autorem "Wesołych Świąt" jest Anglik Alan Ayckbourn (rocznik 1939), aktor, reżyser i dramatopisarz w jednej osobie. Komedie jego mają powodzenie na zagra­nicznych scenach, więc czas było i nam go poznać. Charakteryzuje je głównie - co potwierdzają informacje tłumacza Kazimierza Piotrowskiego o pozostałych utworach Ayckbourna - farsowość sytuacji przy próbie satyrycznego spojrzenia autora na współczesną obyczajowość i men­talność przeciętnego obywatela. Konto w banku decyduje tu za­tem o towarzyskiej pozycji, a w domowych pieleszach zawody życiowe albo topi się w alkoholu albo przytłumia pigułkami uspo­kajającymi. Trudno się dziwić, że Ludwi­kowi René bardziej odpowiada komedia czy dramat niż farsa, stąd więcej uwagi zdaje się on poświęcać wymowie sztuki niż jej formie. A przecież chyba właśnie w tej zbitce gatunków tkwi wa­lor "Wesołych Świąt". To też z wykonawców bawią nas najle­piej Wojciech Pokora i Tadeusz Bartosik, którym ten typ humo­ru wyraźnie odpowiada; w tak prowadzonym dialogu czują się lekko i pewnie i żadna nawet najbardziej karkołomna sytuacja nie wytrąca ich ze scenicznej naturalności.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji