Artykuły

Młodzież ZMS-owska na spektaklu "Iskrą tylko"

Kolejne spotkanie teatralne z "Expressem" odbyło się po przedstawieniu sztuki Zbigniewa Jerzyny pt. "Iskrą tylko", granej na małej scenie Teatru Dramatycznego. Utwór ten poświęcony jest poległym podczas okupacji i w Powstaniu Warszawskim poetom: Ba­czyńskiemu, Gajcemu, Trzebińskiego i Bojarskiemu.

Na sali zajęła miejsce młodzież ZMS-owska, pracująca i studiująca - aktywiści klubu miłośników teatru przy Staromiejskim Domu Kultury ZMS.

W spotkaniu wzięli udział: autor sztu­ki Zbigniew Jerzyna, reżyser spektaklu Maciej Englert, aktorzy Mirosława Kra­jewska, Maciej Damięcki i Wojciech Duryasz, a także kierownik literacki Teatru Dramatycznego Stanisław Marczak-Oborski oraz Halina Gąsiorowska kierowniczka Staromiejskiego Domu Kultury.

Dyskusja była ożywiona i wnikliwa. Nie rzucano zdawkowych komplemen­tów. Raczej zastanawiano się nad for­mą spektaklu i jego zawartością my­ślową. Uwagi widzów młodzieżowych wskazywały, że nie tylko bliska im jest twórczość poetów pokolenia wo­jennego, ich losy i postawy, ale także nie obce problemy współczesnego tea­tru, dramaturgii i estetyki. W bezpośredniej rozmowie krytyko­wano pewne słabości przedstawienia i utworu, podnoszono jego walory emo­cjonalne, zastanawiano się nad wier­nością w stosunku do realiów, podkre­ślano potrzebę tworzenia utworów dra­matycznych poświęconych bohaterom okupacji i powstania. Zbigniew Jerzyna mówił o założe­niach swego utworu, reżyser Maciej Englert o koncepcji spektaklu, aktorzy o swoich odczuciach. Stanisław Marczak-Oborski związany podczas okupa­cji z poetami, którym poświęcony jest utwór, wspominał jacy byli oni na co dzień i stwierdził, że jego zdaniem przedstawienie oddaje klimat tamtych czasów.

Dyskusja trwała ponad półtorej go­dziny i wykazała, nie po raz pierwszy, jak potrzebne są tego typu bezpośred­nie kontakty między widzami a twórcami.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji