Artykuły

Dostawiane krzesło Sztuka do napisania

Jak powinna wyglądać ta komedia?

Mieszkanie historyka, specjalizują­cego się w epoce napoleońskiej. Pro­fesor oczekuje gości. Zagranicznych kolegów-napoleonidów. Jest ranek. Po­chyla się nad tapczanem. Ściąga koł­drę. Z betów podnosi się nie profe­sorska żona, lecz Cesarz. Napoleon mówiący cytatami z naukowych prac. Napoleon z profesorskich wyobrażeń i opowieści. W domu zaczynają się dziać rzeczy dziwne. Zjawia się adiu­tant na czele ułanów, którzy rozpala­ją w ogrodzie ogniska. Zagraniczni goście są zachwyceni maskaradą. Do rozmów o Napoleonie wtrąca się za­interesowany. Przysłuchuje się wynikom najnowszych badań, udziela wy­jaśnień, wydaje rozkazy śpiewającym za oknem żołnierzom. Profesor jest przerażony i szczęśliwy równocześnie. W pustoszejącym saloniku dochodzi do awantury. Jego Napoleon - legalny i ślubny, postanowił o świcie stanąć na czele wojsk. Świt - profesor zo­staje sam. Stoi przed portretem Ce­sarza. W dłoni trzyma szpadę. Żona zapomniała o niej w gorączce wyjaz­du. Zgłasza się adiutant. Profesor po­daje mu szpadę, otwiera okno, patrzy za oddalającą się legendą, stuk kopyt, dźwięk trąbek, blask dogasających ognisk...

Wracajmy jednak do sztuki granej w Teatrze Dramatycznym.

Anglicy nie byli dla Napoleona tak okrutni jak p. Olczak dla swego po­mysłu. Teatralna przygoda w niezna­ne zamienia się w trzecim akcie w przygody w znane do znudzenia. To Waterloo. gdzie posiłkami dowodzą Mrożek i Witkacy (kwestie Gospodyni rodem z "Szewców"). Posiłki przycho­dzą mocno spóźnione. Wyniku bitwy nie są w stanie odwrócić. Dla dobra autorki należałoby opróż­niać salę po drugim akcie. Szkoda, że reżyser nie wymógł tego na dyrekto­rze. Jakoś by się chyba dogadali. Zwłaszcza że dyrektor może być za­dowolony z błyskotliwej reżyserii dwóch aktów, świetnej roli p. Szaflarskiej, gry panów Karaszkiewicza, Jaworskiego, Stoora, Płotnickiego, Po­kory, Paluszkiewicza; pracy scenogra­fa i choreografa, zwłaszcza zaś z pub­liczności, która śmieje się chętnie i często, by po fatalnej końcówce grzecznie rozejść się do domów.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji