Artykuły

W Poznaniu święto patrona szkoły

Tego dnia aula II Liceum Ogólnokształcącego w Pozna­niu zamieniła się w... teatr. Najprawdziwszy teatr ze sce­ną i dekoracjami, a nawet z prawdziwymi i znakomitymi aktorami .W sztuce Ewy Otwinowskiej "Kariera" wy­stawionej przez salę prób Teatru Dramatycznego w Warszawie, wystąpili bowiem Barbara Horawianka i Mie­czysław Voit.

"Kariera" - to dramatur­giczna biografia wielkiej aktorki Heleny Modrzejew­skiej, której imię od roku pa­tronuje liceum nr II w Poz­naniu, jednemu z najwięk­szych i najlepszych w Wiel­kopolsce (w minionym roku szkolnym - I miejsce w wy­nikach nauczania). Liceum to - jako pierwsze w tym re­gionie - urządziło święto swej patronki, które odtąd będzie obchodzone co roku w marcu. Uzasadniając tę inicjatywę, dyr. Artur Ciemnoczołowski powoływał się m.in. na tra­dycje np. Zakładów Cegiel­skiego lub renomę Uniwer­sytetu Jagiellońskiego. Ambi­cją Liceum im. Heleny Mod­rzejewskiej jest uzyskanie po­dobnej renomy, a bodźcem do tego będzie wzór, czerpa­ny z życia patronki, wielkie, patriotki i społeczniczki, am­basadora kultury polskiej w świecie.

"Święto patrona szkoły" jest jednym z punktów pro­gramu postępu pedagogiczne­go, którzy często za mało zna­ni mogliby się przecież stać najwspanialszymi wzorami patriotyzmu i ideowości. Cho­dzi tu o emocjonalne związa­nie młodzieży z tymi postaciami.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji