Artykuły

Spotkanie z wielką aktorką

Przyjął się zwyczaj nadawania szkołom imion wiel­kich artystów, naukowców, działaczy politycznych, społeczników itp. Gimnazjum żeńskie, przy ul. Matejki przez dość długi okres było po prostu tylko Liceum nr 2 - bez żadnej określonej naz­wy. Dopiero dwa lata temu, po długich i gorączkowych deba­tach nadano szkole imię naj­większej polskiej aktorki - Heleny Modrzejewskiej. W br. postanowiono, iż 18 marca będzie dniem patrona szkoły.

Inauguracyjna niejako uroczystość nie miała nic z nastroju dętych i pompatycznych akade­mii, choć na auli - prócz sa­mej młodzieży - obecni byli liczni goście, przedstawiciele władz szkolnych, poznańskiego środowiska artystycznego oraz prasy. Dyrektor Liceum 2 Ciemnoczołowski uzasadnił nadanie szkole takiego właśnie imienia, życząc następnie wszystkim dziewczętom, by cechy, które charakteryzowały znakomitą ak­torkę, wielką kobietę i Polkę, były w przyszłości również ich udziałem. Sylwetkę Modrzejewskiej znakomicie przybliżyła wszystkim sztuka E. Otwinowskiej, oparta na listach aktorki i jej męża Karola Chłapowskiego, wykonana na szkolnej scenie przez zespół Teatru Dramatycznego z Warszawy. Bogaty i różnorodny materiał epistolarny przełożono na język teatru w taki spo­sób,iż powstał prawdziwy, choć odmienny zupełnie od utartych pojęć portret wielkiej indywidu­alności - nie tylko zresztą artystycznej. Przedstawienie zy­skało dużo wdzięku poprzez fakt, iż "małżeństwo sceniczne" odtwarza autentyczna para małżeńska, ponoć najsympatyczniejsza w Warszawie, Barbara Ho­rawianka i Mieczysław Voit. A przyznać trzeba - czynili to znakomicie. Sztuka o Modrzejew­skiej daleka była od "brązownictwa" czy stawiania na coko­le. Pewnie też dlatego zdobyła tak wielki aplauz wśród wycho­wanek Liceum.

W hallu Liceum zorganizowano wystawę pn. "H. Modrzejewska patronką naszej szkoły". W ekspozycji znajdowały się m. in. fotokopie afiszów teatralnych z lat 1890 i 1903, zapo­wiadających gościnne występy wielkiej aktorki w Poznaniu, oraz stare fotografie przedsta­wiające Modrzejewską w jej największych rolach scenicznych.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji