Artykuły

W kręgu rodzinnym (fragm.)

>>> WARTO także, mówiąc o twórczości rodzimej, zwrócić uwagę na "Ka­rierę" Ewy Otwinowskiej,graną w sali prób Teatru Dramatycznego. Jest to sztu­ka zbudowana na podstawie listów największej naszej aktorki, Heleny Modrzejew­skiej. Postać to niezwykle ciekawa i bogata dzięki swej karierze życiowej: od nieślu­bnego dziecka - do hra­biny Chłapowskiej (w owych czasach!), od amatorskiego debiutu na prowincjonalnej scenie - do artystycznego podboju pierwszych scen amerykańskich.

Droga życiowa Heleny Mo­drzejewskiej potwierdza, że wielki talent szedł tu w pa­rze z wielkimi przymiotami ducha, wytrwała praca po­trafiła przełamać niejedną przeszkodę w tej wspaniałej karierze. Pięknie o tym mó­wią właśnie listy naszej wielkiej rodaczki. Toteż spek­takl - kulturalny i wdzię­czny - może liczyć na za­interesowanie widowni, a Barbara Horawianka stwo­rzyła w nim postać żywą i bardzo interesującą. Jako ciekawostkę, dodajmy, że jest to spektakl dwuosobo­wy, a męża Modrzejewskiej - Karola Chłapowskiego - gra Mieczysław Voit, prywa­tnie mąż Barbary Horawianki.<<<

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji