Artykuły

Z życia Modrzejewskiej

Ze wszystkich polskich akto­rek Helena Modrzejewska - Chłapowska zrobiła największą karierę. Sławiono ją w Europie wschodniej i w Stanach Zjed­noczonych, porównywano z Eleonorą Duse i Sarą Bernhardt, była aktorką o nazwi­sku światowym. I ponad nietrwałość ludzkiej pamięci wzeszedł jej mit, Modrzejewska jest złotą legendą aktorstwa polskiego, ucieleśnieniem jego blasków.

A jednak tytuł bardzo uda­nego montażu, zrobionego przez Ewę Otwinowską głównie (lecz nie wyłącznie) z listów Modrzejewskiej i jej męża, brzmi me­lancholijnie, nieledwie gorzko i boleśnie. Kariera Heleny Mistal, nieślubnej córki i matki dwojga nieślubnych dzieci, któ­re miała z łobuzem i stręczy­cielem, rozwijała się wśród nieprawdopodobnych trudności i upokarzających wyrzeczeń. Niebywale ambitna i mająca poczucie swego olbrzymiego talentu młoda kobieta pokonała wszystkie opory i przeszkody, wiodące do aktorskiej chwały. Ale gorycze walki z przeciw­nościami, nieraz nad nią góru­jącymi, nie opuściły jej do końca życia i nie opuściły jej także - o dziwo - troski ma­terialne, nawet wśród trium­fów amerykańskich - chociaż wówczas chodziło o Sztukę,której Modrzejewska nie chcia­ła się sprzeniewierzyć amery­kańskim stylem reklamy, ame­rykańskim połowem dolara wszystko jedno jakimi sposoba­mi.

Faktura sztuki Otwinowskiej przypomina słynnego "Kocha­nego kłamcę", zainscenizowany dwugłos epistolarny Shawa i aktorki Campbell. Tak sa­mo jak w montażu Kilty'ego mamy w utworze Otwinowskiej próbę ukazania węzłów życia gwiazdy od dzieciństwa do zgo­nu. I podobny jest styl uscenicznienia. Ale to nic nie szko­dzi. Sytuacja psychologiczna i życiowa była z gruntu inna: tam przede wszystkim wielki świat i wielki pisarz, tu - przede wszystkim żelazny cha­rakter i upór niepospolitej ko­biety, w której cieniu wegetuje szlachetny mąż, podporządko­wujący bez reszty swe życie ukochanej kobiecie.

"Otóż nasz Tencer*) nic tylko że nie ma duszy, ale jest okropny krętacz i łgarz. Nic nie przygotował, tylko chciał, że­bym wystąpiła w jakimś benefisie, tj. abym zdała egzamin przed wiedeńską publicznością, a gdy mi się uda, dopiero miał dostać dla mnie teatr tu i w innych miastach. (...). Szczę­ściem znalazł się tu Polak pan Newliński*), który mi zapre­zentował redaktora "Neue Freie Presse", a Szczepański*) znów przysłał mi reportera, bo ina­czej nic by o mnie nie było w gazetach. (...) O Sienkiewicza małżeństwie Karolek słyszał dziwne szczegóły, których nie można opisywać, szczególnie w liście do panny... On pisze po­wieść z czasów Nerona, Może tą pracą naprawi ludzi opinię o sobie".

Z Wiednia, już u szczytu sławy, po triumfach w Polsce i w Ameryce, pisze Modrzejewska w taki sposób w jednym z zachowanych li­stów z 1894 roku. Tego typu był w większości materiał, z którego czerpała Otwinowska. A jednak zmontowała widowi­sko urzekające prawdą ludzką i prawdą cierpkiej kariery - pod warunkiem, że interpreta­cja sceniczna podoła zadaniu.

W Teatrze Dramatycznym po­dołała. BARBARA HORAWIANKA w sposób wyjątkowo sugestywny przekazują obraz drogi życiowej wielkiej aktorki od czarnych miesięcy w Czerniowicach do blich­trów na Brodwayu. Życia ko­biety stanowczej, nie folgującej sobie i innym w pogoni za sławą, która dała się schwytać. Ale szczę­ścia nie przyniosła. Otwinowska położyła nacisk na urywki listów raczej bronzowiejące. Horawianka nie poszła przeciw tej tendencji. Jej Modrzejewska jest liryczna, kobieca i bardzo godna podziwu, imponuje a zarazem budzi współ­czucie. Kulturalnie i również su­gestywnie partneruje jej MIECZY­SŁAW VOIT jako Karol Chłapow­ski, dozgonnie zakochany w swej wspanialej małżonce, przez miłość wyrwany ze swej klasy (należał do arystokracji obszarniczej aczkol­wiek bez tytułu hrabiowskiego, który tak działał na mieszczan). Publiczność słucha wcale długiego dialogu z niesłabnącą uwagą. To ogromny sukces i magia teatru. Udało się nam zakończenie w teatrze roku 1967.

*Ówczesny wiedeński impresario Modrzejewskiej.

*)Dziennikarz polsko-wiedeński.

*)Mój dziadek. Alfred Szczepań­ski, ówcześnie wpływowy dziennikarz w Wiedniu.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji