Artykuły

Opowieść o Modrzejewskiej

T0 był bardzo ładny pomysł wy­zyskania dla sceny dziejów życia królowej sceny - Heleny Mo­drzejewskiej. Życia tej wielkiej ak­torki, która imię Polski rozsławiła po całym świecie, była jedną z najwięk­szych sław aktorskich swojej epoki, a jednocześnie przeżyła wiele zawodów, goryczy, zwątpień i tęsknoty. Autorka tej opowieści scenicznej Ewa Otwinowska oparła relację wy­głaszaną przez dwie osoby - Modrze­jewską i męża jej Karola Chłapowskiego - na autentycznych dokumen­tach, przede wszystkim na korespondencji tych dwojga, a także na "Wspomnieniach i wrażeniach" pamiętniku Modrzejewskiej oraz na prasie polskiej i amerykańskiej tej epoki, w której aktorka grała na sce­nach polskich i zagranicznych. W ten to sposób narodziła się historia pro­sta i wzruszająca, oddająca prawdzi­wie fakty i uczucia.

Słuchając tej opowieści, przenio­słam się myślą do nowojorskiego Muzeum Heleny Modrzejewskiej, bo­gatego w pamiętniki i dokumenty, pozostałe po jej życiu i sztuce. W spektaklu, jaki oglądamy w Sali Prób Teatru Dramatycznego widzimy jak gdyby konspekt owych pamiątek i co najważniejsza bez zagubienia tego, co w całym życiu Modrzejew­skiej było najistotniejsze: miłości do teatru, marzenia o sławie, ambicji artystycznej i wreszcie krzywd, ja­kich doznawała od ludzi tego właś­nie teatru, który tak bardzo uko­chała.

Helenę Modrzejewską uosabiała Barbara Horawianka z dużą prostotą, naturalnością i wielkim podkładem emocjonalnym.

Mieczysław Voit jako jej mąż Ka­rol Chłapowski i komentator wypad­ków podawał tekst w sposób dyskret­ny z dużym zrozumień i om i chwila­mi poczuciem humoru.

Piękny to był wieczór, zwłaszcza dla tych, którzy kochają się w rea­liach przeszłości. A takich mamy u nas wielu.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji