Artykuły

Melpomena w oczach widza

Nasza tegoroczna impreza "Z Kurierem do Teatru" zakończyła się. Przez 5 miesięcy - od listopada do marca - zamieszczaliśmy w ga­zecie kupony, umożliwiające zakup biletów ulgowych na wybrane przez nas atrakcyjne spektakle warszawskie. Plebiscyt, kończący imprezę, umożliwił warszawiakom, zarówno uczestnikom "kurierowych" przedstawień,jak wszystkim miłoś­nikom teatru,wybór najciekawszych - ich zdaniem - spektakli i kreacji aktorskich.

WARSZAWSKA PUBLICZNOŚĆ

Jakież cele przyświecają naszej re­dakcji organizującej już od 9 lat swe doroczne imprezy "Z Kurierem do Teatru"? Pragniemy przyczynić się do szerszej, głębszej popularyza­cji teatru, tej dziedziny twórczości, która mimo ogromnego rozwoju te­lewizji, pozostaje ciągle jedną z naj­bardziej atrakcyjnych sztuk, w naszych warunkach sztuką głęboko hu­manistyczną i wychowawczą. Zachę­cając Czytelników do oglądania przedstawień często trudnych, czy dyskusyjnych, pragniemy, aby wi­dzowie Warszawy lepiej rozumieli sztukę teatru. A rozumieć teatr - oznacza pokochać go. Kto raz zara­zi się "bakcylem teatru" - ten już sam bez żadnej zachęty, będzie po­wracał na teatralną widownię, bę­dzie szukał ulubionego aktora czy reżysera. Świadomy widz jest nie­wątpliwie ważnym elementem w roz­woju teatru. Jak świadczą wyniki naszych dorocznych plebiscytów oraz towarzyszące im wypowiedzi - uczestnicy imprez "Z Kurierem do Teatru" - są takimi właśnie widza­mi.

Sądząc z poziomu uwag i wypo­wiedzi uczestników naszego plebiscy­tu (a także z innych badań m.in. zeszłorocznej ankiety "Kuriera", opracowanej przez doc. dr. K. Żygulskiego) - w swej zasadniczej masie warszawska publiczność rekrutuje sie ze środowisk inteligenckich. Zna się doskonale na teatrze, posiada ulubio­nych aktorów,teatry, reżyserów. Za­cytujmy fragmenty niektórych opinii o spektaklu-laureacie naszej tegorocz­nej imprezy - "Irydonie" Krasiń­skiego w Teatrze Polskim:

"Jakże współczesnym i drapieżnym pisarzem okazał się - dzięki klarow­nej inscenizacji "Irydiona" - nasz Krasiński. Jerzy Kreczmar pokazał - pod romantycznym płaszczykiem - historię kariery i upadku polityka, który próbował działać sam, w izola­cji od społeczeństwa" (Maria G. - nauczycielka).

"spektakl "Irydiona" przekonał mnie, iż istotnie można znaleźć blis­kie nam treści w twórczości Krasiń­skiego. Szkoda, że w Warszawie nie jest grana "Nieboska komedia" (Jerzy S.,lekarz).

Pisząc o spektaklach "Romulusa Wielkiego" Duerenmatta oraz "Nocy iguany" Williamsa, które zajęły ko­lejno TI i III miejsca w naszym ple­biscycie - Czytelnicy podkreślają walory intelektualne oraz aktorskie tych przedstawień:

Pani Wanda Ożarowska pisze o "Romulusie": "Jest to świetne wznowienie tej tak wciąż aktualnej sztuki". "Rola Jana Świderskiego - to prawdzi­wa kreacja".(Ryszard Młodzianowski, prac. umysł.). O rolach w "Nocy iguanv": "Shanon Łapickiego, to rola odmien­na od dotychczasowych tego aktora, bogata i finezyjna" (p. Franciszka Ma­linowska). Czytelnik Jan Rybakowski pisze: "Z jakaż satysfakcia zobaczy­łem Barszczewską w nowej i to charakterystycznej roli. Zagrała ona Hanę, jak zawsze ciepło, ale zarazem gorzko".

Uczestnicy, plebiscytu wyrażają swe opinie i uwagi na temat pozostałych spektakli imprezy, osiągnąć aktor­skich i reżyserskich. Bardzo ciekawy list nadesłała spoza Warszawy z Głogowa, pani A. J. le­karz, pediatra na temat inscenizacji "Don Juana" Moliera w Teatrze Pow­szechnym: "Takiego "Don Juana jesz­cze nie oglądałam. W ujęciu Hanuszkiewicza nie jest on znudzonym ary­stokratą, pozbawionym wszelkich skru­pułów, lecz po prostu człowiekiem szukającym dla siebie miejsca na tym świecie pełnym obłudy. Powiem szcze­rze: nie zazdroszczę Wam Warszawy, z tym wszystkim co ona daje, ale za­zdroszczę Wam Hanuszkiewicza".

LAUREACI PLEBISCYTU

Są nimi spektakle, które niewątpli­wie nadały - ton jesienno-zimowemu sezonowi teatralnemu stolicy. Zwy­cięstwo "Irydiona" jest jeszcze jed­nym dowodem renesansu, jaki prze­żywa twórczość Zygmunta Krasiń­skiego. Pozostałe przedstawienia łącznie z inscenizacjami "Don Juana" (IV miejsce) oraz "Pamiętnika Szu­brawca" Ostrowskiego (V miejsce), są przykładami interesujących interpretacji bądź sztuk współczesnych bądź oryginalnych, nowatorskich pro­pozycji scenicznych wobec klasyki. Niestety, zabrakło wśród nowości jesienno-zimowego sezonu, a tym sa­mym w repertuarze naszej imprezy - ważkiej inscenizacji współczesnej sztuki polskiej, o czym m.in. z ża­lem wspominało wielu naszych korespondentów. Miejmy nadzieje, że nie zabraknie jej w przyszłym sezonie i w przyszłej, jubileuszowej, imprezie "Z Kurierem do Teatru". A zatem - do spotkania na "Kuriero­wych" spektaklach za rok. - a jak najczęściej na teatralnych widow­niach.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji