Artykuły

Dziadek do orzechów w Teatrze Wielkim

Charakter Teatru Wielkiego, jego zasięg oddziaływania, a już szcze­gólnie rola teatru wiodącego w życiu muzycznym kraju powoduje bardzo różnorodne i ważne zadania, a spe­cjalnie zadania z zakresu polityki re­pertuarowej.

Ilość i znaczenie tych zadań wyma­ga polityki odpowiedzialnej i długo­falowej, tym bardziej, że ściśle związanej z doborem kadr artystycz­nych, z masowym charakterem teatru.

Te przyczyny spowodowały, że roz­poczęta przed kilkoma laty praca nad zdobywaniem i wychowywaniem no­wego, stałego widza pośród dzieci i młodzieży nie była dotychczas pełna z uwagi na brak pozycji repertuarowych adresowanych do tych najmilszych, do najmłodszych. Teraz tę lu­kę udało się zlikwidować. Dzięki do­brej współpracy ze szkołą baletową, a przede wszystkim dzięki talentowi i wytrwałej pracy pedagogów radzie­ckich, przygotowaliśmy premierę bale­tu ,,Dziadek do orzechów" Piotra Czajkowskiego, którego wykonawcami są uczniowie szkoły baletowej. Cho­reografia Genadija Ledjacha przy współpracy Kiry Kniaziewej, kierow­nictwo muzyczne Andrzeja Straszyńskiego, scenografia Jerzego Ławacza.

W przedstawieniu biorą również udział: solistka baletu Teatru Wielkie­go Barbara Sier, orkiestra TW oraz chór dziecięcy Centralnego Zespołu Artystycznego ZHP.

Realizując przedstawienie z myślą o dzieciach i młodzieży uwzględnili­śmy takie sprawy, jak koszt biletów oraz terminy spektakli, tak, aby nie były w sprzeczności z czasem nauki i odpoczynku młodych widzów. Dla­tego też w zasadzie przedstawienia będą się odbywały w niedziele o godz. 12.

Na "Dziadka do orzechów" zapra­szamy bardzo serdecznie dzieci i mło­dzież wraz z rodzicami i wychowaw­cami.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji