Artykuły

Z TEATRÓW STOLICY

Do najciekawszych pozycji jakie obec­nie wystawiane są na scenach warszaw­skich, należą bez wątpienia "Kariera Artura Ui" Brechta i "Medea" Eurypide­sa, w transkrypcji Stanisława Dygata. Ta ostatnia sztuka wystawiona w teatrze Dramatycznym zasługuje na uwagę ze względu na to, że stanowi ciekawą próbę zbliżenia dramaturgii starożytnych współ­czesnemu widzowi. Niemałą zasługę w powodzeniu tej próby położyła Halina Mikołajska, której mistrzowskie wyko­nanie głównej roli porywa publiczność. Recytacja greckich strof w interpretacji Wojciecha Siemiona jest jak zwykle fa­scynująca. Sztukę Brechta krytycy przy­równują do kronik historycznych Szek­spira. To świetne dzieło, obrazujące (w metaforze) proces dojścia do władzy Hit­lera, zostało wystawione w teatrze Współczesnym, przez Erwina Axera - w doskonałej obsadzie i ciekawej opra­wie plastycznej.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji