Artykuły

Za żelazną kurtyną. Spółka: Eurypides i Dygat

ZNAKOMITY pisarz Stanisław Dygat zajmuje się ostatnio tragediami kla­sycznymi. Oglądaliśmy już "Króla Edypa" Sofoklesa w jego przekładzie, a teraz we­szła na sceną "Medea" Eury­pidesa.

- Czy to dopiero początek? - zapytaliśmy Stanisława Dy­gata. I czy zamierza Pan zaj­mować się w dalszym ciągu klasyczną twórczością drama­tyczną?

- Tak. Chciałbym kontynuować rozpoczęty cykl. Zacząłem zresztą tłumaczenia całkiem przypadkowo. Po prostu Teatr Dramatyczny w Warszawie za­mówił u mnie "Króla Edypa". Przetłumaczyłem go dość wier­nie z filologicznego przekładu francuskiego. Potem Teatr Dramatyczny chciał wystawić "Medee" Eurypidesa. Tutaj poszedłem inną drogą. Nie jest to przekład dosłowny. Dość daleko odchodzi od tłu­maczenia. Wprowadziłem nawet nową postać, której nie ma u Eurypidesa. Jest nią Niespokojna Dziewczyna - rola zarówno wymyślona jak i napisana przeze mnie.

Przy następnych próbach adaptacji tragedii klasycznych na język polski chciałbym traktować je coraz swobod­niej. Chociaż zajęcie ale tymi utworami było dziełem przy­padku, to jednak bardzo się do nich przywiązałem.

- Czy oglądał Pan już "Me­deą" na scenie?

- Dwukrotnie. Moje wra­żenia są jak najlepsze. Re­żyserię Markuszewskiego uwa­żam za znakomitą, niesłycha­nie konsekwentną, inteligentną, wnikliwą. Świetna jest również gra aktorów. Myślą, że "Medea" wywoła dużo sprzeciwów i dużo zachwytu. Ja jestem ogromnym entuzja­stą tego przedstawienia.

- A czy właśnie tak je so­bie Pan wyobrażał, gdy pisał Pan "Medeę",

- Nigdy sobie dokładnie nie wyobrażam kształtu scenicz­nego sztuki i myślą, ta słusz­nie robią, bo wyobrażenie au­tora musi zawsze odbiegać od rzeczywistości teatralnej.

- Korzystam z okazji, aby zapytać jeszcza nad jakim utworem obecnie Pan pracuje.

Chciałbym w najbliższym czasie dokończyć moją po­wieść pod tytułem "Disneyland". Jest to powieść współ­czesna, akcja je] rozgrywa slą w dużej części w Ameryce.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji