Artykuły

Dürrenmattowska abdykacja

TEATR DRAMATYCZNY M. ST. WARSZAWY zdecydował się po siedmiu latach wznowić sztukę DUERRENMATTA "ROMULUS WIELKI" w przekładzie IRENY KRZYWICKIEJ, reżyserii LUDWIKA RENE, dekoracjach JANA KOSIŃSKIEGO i kostiumach ALEGO BUNSCHA. Obsada jest dość zmieniona, jako że i zespół od tam­tej premiery dość się przetasował. Szczęśliwą okolicznością jest jed­nak to, że role dwu głównych partnerów sprawy, jaką jest ab­dykacja ostatniego cesarza zachod­niego Rzymu, Romulusa Augustusa na rzecz nowego króla Italii - wo­dza Germanów Odoakra, grają ci sami co przed laty JAN ŚWIDER­SKI i BOLESŁAW PŁOTNICKI. Grają inaczej, a nie mniej cieka­wie, niż wtedy, gdy, jak pamię­tamy, miał wielki sukces Świder­ski. Grał wtedy w sposób wyraź­nie opracowany rezygnację chytrusa, w którego sumieniu zapadł wy­rok na Rzym. Podziwialiśmy jego kunszt i zdolność przeistoczenia. Teraz podziwiamy naturalną swobo­dę, i choć niektóre grymasy zosta­wił z poprzedniej wersji, teraz zro­sły się jeszcze organiczniej z rolą. Płotnicki też jest jakby pewniejszy siebie i naturalniejszy, zaś MIE­CZYSŁAW STOOR w roli Teodoryka stał się bardziej groźny.

Z najważniejszych ról na nowo obsadzonych zwraca uwagę kreacja IRENY GÓRSKIEJ w roli cesarzo­wej Julii, potraktowana całkiem indywidualnie i sugestywnie.

Wskrzeszając w częściowo nowej obsadzie daną sztukę Teatr Drama­tyczny sygnalizuje coś w rodzaju myśli żelazno-repertuarowej. Nie pozbawione to jest akcentów sen­tymentalnych, jako że przypomina wielkie dni tej sceny. Jednocześ­nie można przypuścić, że takie wskrzeszania, choćby z pewnymi zmianami, dawnych przedstawień może się wiązać z planami wyjaz­dowymi teatru za granicę. W tym wypadku należałoby oczywiście ży­czyć, aby teatr jechał także ze sztukami polskimi, i to nie na przyczepkę, z tego choćby powodu, że korzysta z wysokiej dopłaty od ro­daków, a nie Szwajcarów.

Nawiasem mówiąc w dzisiejszych warunkach zespołu więcej można by liczyć na sukcesy sztuk małoobsadowych, takich na przykład jak "Szkoda wąsów", niż wieloobsadowych.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji