Artykuły

Komorowska "U celu"

Tydzień po premierze "Tan­ga" Sławomira Mrożka Teatr Współczesny w Warszawie wystąpił z nowym spekta­klem "U celu" Thomasa Bern­harda w reżyserii Erwina Axera.

Dziwić może fakt, że "Tango", które będzie niewątpliwie prze­bojem Współczesnego, grane jest dla niewielkiej widowni w nowo otwartej sali "W Bara­ku", a trudną sztukę Bernharda wystawiono na dużej scenie.

Oczywiście przedstawienie "U celu" również znajdzie swo­ich amatorów, zwłaszcza pośród tych, którzy pamiętają, wyreży­serowany kilka lat temu przez Axera inny dramat Bernharda "Komediant" z wielką rolą Tade­usza Łomnickiego. Twórczość austriackiego pisarza, uważane­go za jednego z najwybitniej­szych współczesnych dramatur­gów, znana jest teatromanom także dzięki znakomitym spek­taklom Krystiana Lupy - "Kalkwerkowi", "Immanuelowi Kan­towi" i "Rodzeństwu". Nie ma co jednak ukrywać, że wizja świata i człowieka przedstawiona w utworach Bernharda jest tyleż fascynująca, co odpychająca.

"U celu", podobnie jak "Ko­mediant", ma właściwie jedne­go bohatera, który nieustannie mówi. W pierwszej części sztuki grająca rolę matki Maja Komo­rowska, nie wstając prawie z fo­tela opowiada o swoim życiu. Z tego, pełnego obsesji, marud­nego monologu wyłania się ob­raz kobiety-potwora, która psy­chicznie zadręcza najbliższą so­bie osobę, córkę (w tej roli Agnieszka Suchora). Patolo­giczne relacje między matką a córką komplikuje pojawienie się mężczyzny - dramatopisarza (granego przez Jacka Mikołaj­czaka). W sztuce Bernharda nie jest ważne, czym się kończy spo­tkanie tych trojga ludzi, jaki osiągają cel. Autor pokazuje skomplikowany splot psycholo­gicznych zależności, który zdaje się nie mieć rozwiązania.

"U celu" we Współczesnym jest przede wszystkim popisem gry aktorskiej Mai Komorow­skiej, która nie schodząc ze sceny przez ponad dwie godzi­ny skupia na sobie uwagę. Z pewnością nie można polubić bohaterki granej przez Komo­rowską, ale może zafascynować sposób, w jaki aktorka kreśli jej wizerunek.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji